Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

  • 2009 - 2011 Yrd.Doç.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Probability and Statistics

  • Lisans WATER RESOURCES SYSTEMS

  • Doktora FLOOD CONTROL

  • Doktora ADVANCES İN WATER RESOURCES ENGİNEERİNG