Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Study on the Granulation Behavior of TiO2-PVA Composite Powders Prepared Via Spray Drying Technique

JOURNAL OF THE KOREAN CERAMIC SOCIETY, cilt.56, sa.5, ss.443-452, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Mechanical and Morphology Properties of Halloysite Nanotubes Reinforced Thermopastic Elastomer

35th International Conferece of the Polymer Processing Society, İzmir, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2019, ss.260