Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Bilimleri

 • Çevre Kimyası

 • Çevre Teknolojisi

 • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Çevresel Modelleme

 • Çevre Yönetimi

 • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Tehlikeli Atıklar Yönetimi