Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Innovative Trend Methodology Applications to Precipitation Records in Turkey

WATER RESOURCES MANAGEMENT, cilt.31, sa.3, ss.727-737, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Extreme precipitation climate change scenario evaluation over Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, cilt.11, sa.4, ss.479-494, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Variations and relations of meteorological parameters between upwind and downwind small-scale wind turbine rotor area

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, sa.3, ss.1091-1098, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The validation service of the hydrological SAF geostationary and polar satellite precipitation products

NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, cilt.14, sa.4, ss.871-889, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of the Representative Time Horizons for Short-term Wind Power Prediction by Using Artificial Neural Networks

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.36, sa.16, ss.1800-1809, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Daily peak ozone forecast in Istanbul

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.31, sa.2, ss.551-561, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural network approach to spatial estimation of wind velocity data

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.47, sa.4, ss.395-406, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Solar irradiation estimation from sunshine duration by geno-fuzzy partial approach

ENERGY SOURCES, cilt.26, sa.4, ss.377-386, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Terrestrial irradiation-sunshine duration clustering and prediction

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.44, sa.13, ss.2159-2174, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of regional air pollution variability in Istanbul

ENVIRONMETRICS, cilt.12, sa.5, ss.401-420, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genetic algorithms for the classification and prediction of precipitation occurrence

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, cilt.46, sa.2, ss.255-267, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of genetic algorithm for determination of Angstrom equation coefficients

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.42, sa.2, ss.217-231, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the regional wind energy potential of Turkey

ENERGY, cilt.25, sa.2, ss.189-200, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kısa vadeli yağış modellemesi için yapay sinir ağları yaklaşımı

İTÜ Dergisi/d, cilt.8, sa.1, ss.83-94, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul hava kirliliği verilerinin tesir yarıçapları

Turkish Journal of Engineering and Environmental Science (Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi), cilt.23, ss.71-81, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Climatology of Lightning Events for Marmara Region Airports

International Advanced ResearchesEngineering Congress 2017, 16 Kasım 2017

Examination of Two Different Observations in terms of Lightning Incidents at Marmara Region Airports

International Advanced Researches and Engineering Congress-2017, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2017

Climatology of Lightning Events for Marmara Region Airports

IAREC’17 (International Advanced Researches & Engineering Congress-2017), Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.16-18

Examination of Two Different Observations in terms of Lightning Incident at Marmara Region Airports

IAREC’17 (International Advanced Researches & Engineering Congress-2017), Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.1-5

Akdeniz ve Karadeniz üzerindeki yağış rejimlerinin uydu verileri ile belirlenmesi

II. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2015, ss.349-365

Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin uydu verileri yardımıyla belirlenmesi

II. Meteorolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2015, ss.310-326

İklim değişikliği ve şiddet-sıkılık-süre (şss) eğrileri: Florya örneği

III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi - TİKDEK 2013, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2013, ss.143-151

1 5 kW lık rüzgar türbininin İstanbul iklim şartlarında enerji ve exerji analizi

V. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu – ATMOS 2011, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.101-112

Atmosferik değişkenlerin İstanbul iklim şartlarında fotovoltaik elektrik üretimine etkisi

VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010, ss.486-496

Rüzgar enerjisinde kısa süreli rüzgar hızı ve güç tahminlerinin karşılaştırılması

VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010, ss.532-539

Rüzgar şiddetinin bulanık mantık yapay sinir anfis yaklaşımıyla kısa süreli tahmini

VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’10, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010, ss.184-196

Effect of derating factors on photovoltaics under climatic conditions of İstanbul

ICESET 2010: International Conference on Energy Systems Enegineering and Technology, 28 - 30 Temmuz 2010, cilt.68, ss.1390-1394

İklim değişikliği meteoroloji veri tabanı

II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi - TİKDEK 2010, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2010, ss.173-194

İklim değişikliği modelleme ilkeleri

II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi - TİKDEK 2010, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2010, ss.357-378

Investigation of water quality parameters by using mutiple regression and fuzzy logic in the İstanbul Strait Turkey

26th Annual Symposium of the European-Association-of-Remote-Sensing-Laboratories (EARSel), 29 Mayıs - 02 Haziran 2006, ss.603-611

Genetik algoritmalar ve yağış için bir sınıflandırma çalışması

III. Ulusal Hidroloji Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2001, ss.593-600

Yapay Sinir Ağları ile Akış Tahmini

1. Türkiye Su Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ocak 2001, cilt.1, ss.311-318

Yapay Sinir Ağları ile Rüzgar Şiddeti Modellemesi

3. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2000, cilt.1

Objective analysis weighting function parameter determination by genetic algorithm operation

III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı – UHMK’98, Türkiye, 16 - 18 Kasım 1998, ss.287-294

Genetic algorithm solution formulation of rainfall occurrences

The 2nd International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems - IMS'1998, 6 - 07 Ağustos 1998, ss.267-272

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter 5 Turkish Water Foundation Climate ChangeDownscaling Model Principles

Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, Ibrahim Dincer, Can Ozgur Colpan, Fethi Kadioglu, Editör, Springer New York, ss.87-101, 2013

Chapter 6 Climate Change Expectations in the NextHalf Century of Turkey

Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, Ibrahim Dincer, Can Ozgur Colpan, Fethi Kadioglu, Editör, Springer New York, ss.103-127, 2013