Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2014 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye

 • 2006 - 2009 Lisans Çift Anadal

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Yüksek Lisans

  Essai sur une lecture du Parti Démocrate dans le cadre conceptuel du populisme / Demokrat Parti'yi popülizm kavramsal çerçevesinden okuma denemesi

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Bölümü

Yabancı Diller

 • B1 Orta Almanca

 • C1 İleri İngilizce

 • B2 Orta Üstü Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Excel ile Veri Analizi ve Raporlama Sertifika Programı

  Bilişim , İstanbul Institute

 • 2015Proje Yönetimi Sertifika Programı

  Diğer , Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi & Istanbul Institute işbirliğiyle