Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geological Structure and Geothermal Potential of The Southeastern Alaşehir, Gediz Graben (Western Anatolia, Turkey)

International Journal of Earth Sciences Knowledge and Applications, cilt.3, sa.3, ss.1-20, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reevaluation of Geothermal Potential of Çubukludağ Graben (Western Anatolia, Turkey)

International Journal of Earth Sciences Knowledge and Applications, cilt.2021, sa.3, ss.75-95, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uludağ Masifi'nin (Bursa) Petrol ve Doğalgaz Potansiyelinin Yeni Bir Jeokimyasal Yöntemle Değerlendirilmesi

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.1-22, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reservoir-targeted Oil and Gas Exploration in the Karaburun Peninsula (Western Turkey)

International Journal of Energy & Engineering Sciences, cilt.5, sa.2, ss.1-28, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konutları LPG Jeotermal Isı Pompası ve Güneş Enerjisi Seçenekleri ile Isıtmanın Ekonomik Analizi

Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Jeotermal Aramada İki Yeni Yapısal Unsur: Yırtılma Fayları ve Horstlardaki Sıyrılma Kıvrımları

Türkiye IV. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2020, ss.1-12

A Thorough Review and Latest Advances in Shale Reservoirs: Seismic to Surveillance

SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference, 27 - 31 Temmuz 2020, ss.1-216

The Potential Targets and Some Drilling Locations Suggested for Hydrocarbon Discovery of Turkey in the Black Sea Basin

International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium - IV, Giresun, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2020, ss.1-20

Oil and Gas Potential of Onshore in Northern Cyprus and Recommended Hydrocarbon Exploration Targets and Methods

OECD Studies Conference of Natural and Environmental Sciences, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Mart 2020, ss.16-26

Significance of Relationships between Hydrocarbons and Metallic Ore Deposits in Oil and Gas Exploration: Part II. Copper Deposits

2. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

Significance of Relationships between Hydrocarbons and Metallic Ore Deposits in Oil and Gas Exploration: Part III. Lead and Zinc Deposits

2. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

Significance of Relationships between Hydrocarbons and Metallic Ore Deposits in Oil and Gas Exploration: Part I. Gold Deposits

2. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019

Hamamlıçay Jeotermal Sahasının (Çorum) Kaynak Koruma Alanlarının Belirlenmesi

CUMHURİYET ZİRVESİ - 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 28 - 30 Ekim 2019

Oil and Gas Seeps in Turkey: A Review

International Symposiumon Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studies, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.36-50

A Review of Paleozoic - Miocene Petroleum Source Rocks of Turkey by Paleogeographic and Paleotectonic Data: New Interpretations and Major Outcomes

International Symposiumon Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studies, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.1-35

A Shallow and Reliable Indicator for Deep Oil and Gas Accumulations in the Subsurface: Metallic Ore Deposits

IV. International Scientific and Vocational Studies Congress - Engineering Sciences (BILMES-EN), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.1-20

Potential of Detachment Folds to Become a Geothermal Reservoir in a Horst

II. ULUSAL MÜHENDİSLİKTE BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ (UMUH-BILMES), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.8-13

A New Approach to Source Rock Occurrence: The Relationships between Petroleum Source Rock, Ophiolites, Mantle Plume, and Mass Extinction

IV. International Scientific and Vocational Studies Congress - Engineering Sciences (BILMES-EN), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.21-33

Role of Scissor Faults in Occurrence of Geothermal Reservoirs

II. ULUSAL MÜHENDİSLİKTE BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ (UMUH-BILMES), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.1-7

Use of Re-Os Isotope for Hydrocarbon Dating in Petroleum Geology: A Review

ISPEC 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES, 18 - 20 Ekim 2019

Data-Driven Analysis of Natural Gas EOR in Unconventional Shale Oils

SPE Oklahoma City Oil and Gas Symposium, Oklahoma City, Oklahoma, USA, 9 - 10 Nisan 2019 identifier

Correlations for Joule-Thomson Coefficients of Geothermal Waters Containing CO2

42nd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Şubat 2017, ss.1-12

Assessment of Sand-face Pressure and Temperature Behaviors of Single-Phase Liquid-Water Geothermal Reservoirs during Injection and Falloff Tests

42nd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Şubat 2017, ss.1-13

Temperature Transient Analysis of Single-Phase Oil Reservoirs and Liquid-Water Geothermal Reservoirs

20 th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.350-353

Sıvının Hakim Olduğu Jeotermal Rezervuarlarda Basınç ve Sıcaklık Davranışlarının İncelenmesi

19th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey (IPETGAS), 15 - 17 Mayıs 2013

An Artificial Neural Network Model for Na K Geothermometer

34th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, 9 - 11 Şubat 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Geochemical assessment methods of outcropped metasedimentary/metamorphic and deeply buried sedimentary petroleum source rocks by hydrocarbon-rich waters and soils (Accepted for publication)

Advances in Petroleum Source Rock Characterizations: Integrated Methods and Case Studies, Haytham El Atfy,Bandar Ghassal, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.1-49, 2021

Advanced materials for geothermal energy applications

Sustainable Materials for Transitional and Alternative Energy, Mufrettin Murat Sari,Cenk Temizel,Celal Hakan Canbaz,Luigi A. Saputelli,Ole Torsæter, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oxford, ss.53-124, 2021