Education Information

Education Information

 • 2012 - 2012 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Dietilaminofenoksi grupları içeren oktasübstitüe ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  Tetrapiridil Ftalosiyaninlerin Donör Özelliklerinin İncelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English