Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical analysis of historic structural elements using 3D point cloud data

Open Construction and Building Technology Journal, cilt.10, ss.233-245, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Properties of Lime Based Textile Reinforced Composites

5th International Istanbul Textile Congress, 2015, Innovative Technologies, Inspire to Innovate, 11 - 12 Eylül 2015