Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

URBAN CONSERVATION PROJECT AT ELMALI

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.4, ss.853-862, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

KASTAMONU'DA 19. YÜZYIL TİCARET YAPILARI

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.25, sa.2, ss.1-20, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarihi Yapıların Korunmasında Bir Yöntem Olarak Anıt İzleme Sistemi

Mimarist, sa.62, ss.86-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Numerical analysis of historic structural elements using 3D point cloud data

Open Construction and Building Technology Journal, cilt.10, ss.233-245, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yüzey Koruyucular ve Titanyum Dioksit Yüzey Kaplama Metodu

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi, sa.11, ss.37-48, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malzeme Analizleri Işığında Boğaziçi’ndeki 19.yy sonu-20.yy başı Yapı Temelleri ve Kalıntıları Üzerine Bir Araştırma

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi, sa.5, ss.70-77, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Koruma Çalışması:Elmalı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.853-862, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CHARACTERIZATION AND DETERIORATION OF MATERIALS OF RUMELIFENERI FORTRESS IN ISTANBUL

STONE 2020 Monument Future: Decay and Conservation of Stone, Göttingen, Almanya, 7 - 12 Eylül 2020, cilt.1, ss.553-558

Conservation of timber structures in Istanbul: Problems and proposals

10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2016, Leuven, Belçika, 13 - 15 Eylül 2016, ss.1045-1049 identifier

BEHAVIOR OF TEXTILE REINFORCED LIME COMPOSITES UNDER FLEXURAL LOADS

9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, Mexico City, Meksika, 14 Ekim 2014 - 17 Ekim 2015, ss.1-8

Properties of Lime Based Textile Reinforced Composites

5th International Istanbul Textile Congress, 2015, Innovative Technologies, Inspire to Innovate, 11 - 12 Eylül 2015

Construction History and Building Materials of a 19th Century Official Structure in Istanbul: Adjacent Offices of Ottoman Bank and The Regie Company

5th International Congress on Construction History, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Haziran 2015, cilt.2, ss.389-396

Kireç Esaslı Malzemelerde Görülen Bozulma Sebepleri ve Onarım Yöntemleri

Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri VI, İstanbul, Türkiye, 03 Aralık 2014, ss.89-107

The Usages and types of binders in Roman Cilicia

20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2014, ss.591

Preliminary Structural Assessment for a Cistern in the Sacred Territory of Hagia Thecla near Silifke

2nd Internationa Conference on Protection of Historical Constructions, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.181-187

İstanbul'da Mimar Kemalettin Bey'in Bazı Eserleri Üzerinde Genel Bir Malzeme ve Yapısal Performans Değerlendirmesi

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Aktarılması, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2013, ss.152-161

PVA ve PP Lif İçeren Kireç Harçlarının Mekanik Özellikleri

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2013, ss.185-193

Characterization of Roman Mortars and Plasters in Tarsus (Cilicia-Turkey)

2nd Historic Mortars Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 22 - 24 Eylül 2010, ss.317-324