1 25000 Ölçekli Eskişehir Metropoliten Alan Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı Çalışması


Terzi F.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2014
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2016