Ganos Fay Zonu ve çevresinin Oligosen sonrası Tektonik Evrimi: Trakya'da Paleotektonik dönemden Neotektonik döneme geçişin niteliği


Okay A. (Yürütücü) , Okay N.

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2008

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Kasım 2006
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2008