POLYMER ZEOLİTE ADDİTİVE THREE COMPONENT MİXED MATRİX COMPOSİTE MAMBRANES FOR CO2/CH4 SEPARATİON


Ersolmaz Ş. B. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2009
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2018