KÖMÜRÜN BİYOKÜTLE İLE PİROLİZİ SIRASINDA BİYOKÜTLENİN TGA YÖNTEMİ İLE ANALİZ EDİLMESİ


Yaman S. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2009
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2018