Kuzeybatı Atlantik Kuvaterner sedimentlerinin kil-mineral bileşimi: Paleoklimatolojik ve Paleoşinografik Önemi


Çağatay N.(Yürütücü), Okay N. , Algan O., Sarı E.

TÜBİTAK Projesi, 1999 - 2000

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 1999
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2000