İstanbulda Atmosfer Şartlarının DopplerSodar ve LidarCeilometer Cihazlarıyla Tespiti ve Hava Kalitesine Etkilerinin Araştırılması


Deniz A. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2018
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2019