Yüksek Binaların Bölgesel Uygulamaları için Kent Yaşamının Kalitesini Yükseltmeye yönelik bir Değerlendirme Modeli Önerisi: İstanbul Örneği


Çağdaş G.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2002 - 2004

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2002
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2004