Değişken Kesitli ve eksenel geometrisi Silindirik Olmayan Visko Elastik Helislerin Karışık Sonlu Eleman Metodu İle Analiz


Eratlı N. , Omurtag M. H. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2011 - 2014

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2011
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2014