Atud (Mısır Doğu Çölü) bölgesindeki intrüzyonla ilişkili altın cevherleşmesinin kökeni: jeolojik, cevher mineralojisi ve jeokimyasal yaklaşımları


Kumral M. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2015
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2019