Participative Placemaking Approach For Liveable Cultural Environment Through DataDriven Decision Support Model Yaşanabilir Kültürel Çevreler İçin Verigüdümlü Karar Destek Modeli İle Katılımcı Mekan Oluşturma Yaklaşımı


Çağdaş G. (Yürütücü) , Kırdar G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2020 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2020
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor