Ortotrop üç parametreli Pasternak zemine oturan iki ve üç boyutlu tabakalı kompozit çubukların zorlanmış titreşim analizi


Eratlı N. (Yürütücü) , Arıbaş Ü. N. , Omurtag M. H. , Ermiş M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2017
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2019