Kullanıcı Hareket Örüntülerinin Etmen Tabanlı Sistemler İle Temsili: Alışveriş Merkezi Örneği


Çağdaş G. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2006 - 2008

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2006
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2008