Topoğrafyanın Artzamanlı İzlenmesi ve Modellenmesinde Yeni Teknikler Büyük Menderes Nehrindeki menderes yapıların hacimsel değişiminin İHA tabanlı modellenmesi ve ekstrem olayların etkisi


Şen Ö. L. (Yürütücü) , Özcan O. , Göğüş O. H. , Akay S. S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2017
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2020