Ferrokromdan Hareketle Krom Elektrolizine Uygun Çözelti Eldesinde Proses Parametrelerinin Saptanması ve Optimizasyonu


Arslan C. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2006 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2006
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2006