Hava Parçalamalı Püskürteci Olan Küçük Ölçekli Bir Turbojet Yanma Odasının Çıkış Sıcaklık Profilleri Ölçümü ve HAD Simülasyonları İle Karşılaştırılması


Tunçer O. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2014
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2018