Endüstriyel çalışma alanlarında, gürültü maruziyetinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi adına yapay sinir ağları yöntemi kullanılarak tasarım ve uygulama için yeni bir model geliştirilmesi


Yılmaz S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: July 2018