Denge Diyagram İş Programı Hazırlama Yönteminde Kaynak Dengelemesi için Bir Model Önerisi


Polat Tatar G. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2008 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2008
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2012