Endüstriyel Amaçlı Linyit-Su Karışımlarının Akışkan Özelliklerinin Belirlenmesi ve İyileştirilmesi


Yavuz R. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 1997
  • End Date: July 2005