Tümleşik Manyetik Yapıya Sahip Yüksek Güç Yoğunluklu LLC Dönüştürücünün Tasarımı ve Optimizasyonu


Kocabaş D. A. (Executive), Gülbahçe M. O., Lordoğlu A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: May 2024

Project Abstract

LLC rezonans dönüştürücüler, uygun şekilde tasarlanıldığında tam yük durumunda ve anahtarlama frekansı aralıklarında sıfır gerilimde anahtarlama (ZVS) altında çalıştığından, yüksek gerilimden izole edilmiş düşük gerilim uygulamaları için yaygın olarak kullanılan DA/DA rezonans dönüştürücü topolojisidir. Bir LLC rezonans dönüştürücü tasarlamak için yapılan geleneksel yaklaşım; önce rezonans frekansını ve anahtarlama frekansı aralığını belirlemek ve ardından buna göre kullanılacak manyetik çekirdekleri, güç anahtarlarını ve soğutucuları seçmektir. Bu yaklaşımın zorluğu, anahtarlama frekansının, sistematik bir tasarım çerçevesi yürütmeden tasarımcının deneyimine dayalı olarak seçilmesidir. Bu durum dönüştürücünün anahtarlama frekans aralığı ve rezonans frekansı, rezonans endüktansı (Lr), mıknatıslanma endüktansı (Lm) ve rezonans kapasitör (Cr) değerleri ile çekirdek malzemesi ve boyutunun en uygun olarak seçilememesi neden olmaktadır. Ayrıca toplam güç kayıpları ve güç yoğunluğu başlangıçta seçilen rezonans frekansı ve anahtarlama frekansı aralığına göre belirlendiği için yüksek güç yoğunluğunun elde edilmesini engellemektedir.

Bu dezavantajları gözönüne alarak, bu projede ilk olarak LLC rezonans dönüştürücülerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve sistematik bir tasarım çerçevesi ile rezonans frekansı, manyetik tasarım ve diğer tüm bileşenler için en uygun tasarımın bulunması amaçlanmıştır. Projenin bu ön amacı, her bir bileşeni uygun şekilde modelleyerek literatüre katkıda bulunmak ve geleneksel manyetik tasarımları kullanarak elde edilebilecek maksimum güç yoğunluğunu ve verimini bulmaktır. Projenin ikincil amacı, yenilikçi tümleşik matris manyetik tasarımı önererek bu temel tasarımın güç yoğunluğunu aşmak ve önerilen manyetik tasarıma uygun bir modülasyon şeması ve güç topolojisi ortaya çıkarmaktır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda en uygunlaştırılmış yüksek güç yoğunluklu dönüştürücü tasarımı ve optimizasyonu yapıldıktan sonra üretilecek ve daha önce elde edilen matematiksel modeller ile deneysel olarak doğrulanacaktır.