Türkiye'de Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Tönetişim ve Örgütlenme Yapılarının Değerlendirilmesi: YTÜ TGB Örneği


Gezici Korten E. F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: August 2014