Aktifleştirilmiş Bentonitlerin Demir Konsantrelerinin Peletlemesinde Bağlayıcı Olarak Kullanılması


Gül A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2007
  • End Date: August 2014