Belirsiz Parametreli Nonlineer Uçak Modeli İçin Gürbüz Kayma Kipli Hız Kontrol Sistem Tasarımı İleri Bir Yaklaşım


Jafarov E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2011
  • End Date: April 2018