Dezenentegrasyonun Atık Aktif Çamurun Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Ayrışabilirliği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Doğruel S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: November 2017