Doğal Sulardan Fotokimyasal İleri Oksidasyon Prosesleri ile Endokrin Bozucu Bileşiklerin Arıtmı


Ölmez Hancı T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2014
  • End Date: October 2015