Marmara Denizi Sedimentlerinin, Anoksik Koşullarda Petrol Kirliliğinin Biyoıslahı Potansiyellerinin Belirlenmesi


İnce O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2007
  • End Date: May 2013