Anaerobik Stabilizasyon ile Nonilfenol ve Nonilfenol Etoksilatların Gideriminin Araştırılması


Çokgör E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: March 2018