Alternatif oksidan olarak sülfat radikallerinin endokrin bozucu bileşiklerin arıtımında kullanımı Reaksiyon kinetiğinin bozunma mekanizmalarının oksidasyon ürünlerinin ve ekotoksikolojik etkilerinin değerlendirilmesi


Ölmez Hancı T. (Executive)

H2020 Project, 2012 - 2014

  • Project Type: H2020 Project
  • Begin Date: April 2012
  • End Date: April 2014