Hibrit Sistem Toz Aktif Karbon/Çapraz Akış Mikrofiltrasyon Teknolojisi ile Sulu Ortamdan Ağır Metal Giderimi ve Modellenmesi


İnce O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2007

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2003
  • End Date: June 2007