Bir Anaerobik Reaktörden Alınan Çamurdaki Toluen İnhibisyonunun Asetoklastik Metanojenik Aktivete ve Asetoklastik Metanojenlerin Kompozisyonu Üzerindeki Etkisinin Belerlenmesi


İnce O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: April 2018