Lineer Olmayan Mikrobiyal Büyüme Dinamiği ve Atıksu Arıtma Reaktörleri Üzerine Etkisi


İnce O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2008
  • End Date: October 2011