Maden Atık Sahalarında Sülfürlü Minerallerin Oksidasyonunu Kontrol Eden Biyojeokimyasal Faktörlerin Sülfür ve Oksijen İzotopları ile Tayin Edilmesi


Yavuz F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2005
  • End Date: November 2005