İnsansız Hava Araçlarının İHA Orman ve Kıyı Yönetiminde Kullanımındaki Olanaklarının ve Kısıtlarının İrdelenmesi


Şeker D. Z. (Executive) , Öztürk O. , Sarıtürk B. , İncekara A. H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: June 2019