Kuzeybatı Anadolu Bölgesinde Kretase Tersiyer Geçişi Dolayları Foraminifer Değişimi ve Sedimantolojik Sentezi


Özcan E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2009
  • End Date: October 2010