Biyolojik Olarak Ön Arıtılmış Teksitil Endüstrisi Atıksularının Ozonlama ve Aktif Karbon Adsorbsiyonu ile İleri Arıtımının İncelenmesi


Arslan Alaton İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2002 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2002
  • End Date: September 2005