Türk İnşaat Şantiyelerinde İş Kazalı İçin İki Yeni Risk Değerlendirme Yöntemi:Bir Vaka Çalışması


Gürcanlı G. E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2008
  • End Date: April 2018