Göl Kıyısı Güncel Biomineralizasyon Olusum Alanlarının ve Göl Havzası Hidrojeokimyasal Parametrelerinin Yerinde ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Degerlendirilmesi: Acıgöl, Denizli, Batı Anadolu, Türkiye


Budakoğlu M. (Executive), Taşdelen S., Bülbül A., Kumral M.

TUBITAK Project, 2011 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2011
  • End Date: May 2014