Alkil Flatodinitril Türevlerinin Sentezi ve Flatosiyaninlerin Hazırlanması


Koçak M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2003
  • End Date: December 2004