Son 15 yüzyılda eş şiddet ve sürekli coulomb senaryoları ile Marmara Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde tarihsel depremlerin analizi: Fay geometrileri ve deprem üreten segmentlerin birbiri ile etkileşimi


Yaltırak C. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: April 2018