İlaç Atıksularının Arıtımında Etkin Olan Makroorganizmalarının Karakterizasyonu


İnce O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2000
  • End Date: February 2004