Mezo Ölçek Modelleme ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi


Menteş Ş. S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2010
  • End Date: November 2013