Antibiyotiklerin Fotokimyasal İleri Oksidasyon Prosesleri ile Gideriminde Işık Yayan Diyot Light Emitting Diode LED Işık Kaynaklarının Kullanımı


Ölmez Hancı T. (Executive) , Arslan Alaton İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: February 2020