Antibiyotiklerin Fotokimyasal İleri Oksidasyon Prosesleri ile Gideriminde Işık Yayan Diyot Light Emitting Diode LED Işık Kaynaklarının Kullanımı


Ölmez Hancı T. (Executive), Arslan Alaton İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: February 2020