Hepatit B Virüsü ile Enfekte Hastalarda İnterlökin 28B Geninde Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Hepatit B Tedavisi ile İlişkisi


Dinler Doğanay G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2010
  • End Date: January 2013